Algemene Voorwaarden

 

 1. Elke bestelling wordt aanschouwd als een akkoord op onze verkoopwaarden door de klant.
 2. Kosten en duurtijd levering:
   
  • Kost: gratis vanaf een bestelling van 150€, bij bestellingen < 150€ wordt er 5€ vervoerskosten aangerekend.
  • Duurtijd: is in onderling overleg met de afnemer.
 3. Betalingen: de factuur dient 30 kalenderdagen na de datum, behoudens anders vermeld op de factuur, betaald te worden. Nieuwe orders worden niet aanvaard en leveringen worden niet uitgevoerd indien er nog onbetaalde facturen zijn.
 4. Elke factuur wordt als aanvaard beschouwd door de klant bij gebreke aan een protest binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekend schrijven en met uiteenzetting van alle redenen van betwisting.
 5. Bij gebreke aan het voldoen van één of meer uitstaande vorderingen behoudt Kokua zich het recht voor om haar verbintenissen onmiddellijk stop te zetten, leveringen stop te zetten en eventuele bestellingen als geannuleerd te beschouwen.
 6. De goederen blijven eigendom van Kokua tot op het ogenblik van de volledige betaling.
 7. De goederen hebben een hoge exclusiviteitswaarde. De koper erkent dit en mag de goederen enkel te koop aanbieden via haar eigen officiële kanalen. Deze kanalen dienen uiterlijk op het moment van de bestelling medegedeeld te worden aan de verkoper, bij gebreke waaraan Kokua eenzijdig bepaalt welke kanalen verboden zijn. Kokua behoudt zich het recht voor om deze kanalen te controleren en eventueel aan te passen/bepaalde kanalen te weigeren.
 8. Het doorverkopen van goederen aan niet-particulieren is verboden.
 9. Het online verkopen van onze goederen is enkel toegestaan mits het akkoord van Kokua en binnen het met Kokua afgesproken geografisch gebied.
 10. Bij gebreke op bovenstaande voorwaarden (7,8 en 9) is de koper een schadevergoeding verschuldigd, welke o.a. de (gevolg)schade wegens de schending van de reputatie van het merk zal omvatten en minimaal begroot is op 5.000€ per inbreuk.
 11. Op het moment van levering dient de koper onmiddellijk een eerste verificatie van het goed uit te voeren en dit nauwkeurig te inspecteren. Eventuele zichtbare gebreken dienen 48uur na levering schriftelijk gemeld te worden aan Kokua.
 12. Kokua behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en haar prijzen op ieder moment te wijzigen. Kokua formuleert een voorbehoud m.b.t. de correctheid van prijzen op haar website en behoudt zich het recht voor om de prijs van een product na bestelling te wijzigen indien zij kan aantonen dat de prijs op de website niet overeenkomt met de werkelijke prijs bijvoorbeeld (niet-limitatief) door een fout in het systeem of een typefout. Kokua zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en de klant dient binnen de 7 dagen na de verwittiging per aangetekend schrijven te melden of hij wenst af te zien van de koop. Bij gebreke waaraan de overeenkomst tussen partijen zal gelden aan de gewijzigde prijs.