Garantievoorwaarden

De garantie van onze producten is 2 jaar op fabricagefouten en/of tegen gebreken in materiaal (vanaf de dag van de aankoop). Deze garantie geldt alleen voor de eerste koper en geldt niet voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik, ongelukken, nalatigheid, misbruik, onjuist onderhoud, slijtage, gebruik niet voorgeschreven door het merk of schade door hitte of contact met solventen. Wanneer een niet-geautoriseerde partij een poging tot herstelling onderneemt waardoor het product schade oploopt, zal de garantie niet kunnen ingeroepen worden. Als een product uit onze collectie binnen de 2 jaar na aankoop een gebrek heeft in het materiaal of in de assemblage, dan zullen wij eerst alles in het werk stellen om het product te herstellen. Pas wanneer een herstelling niet mogelijk blijkt (beslist door ons) dan wordt het product vervangen/gecrediteerd. (enkel indien het defecte stuk niet kan vervangen worden). Eventuele aansprakelijkheid zal in ieder geval hoogstens maximaal de aankoopprijs van het gebrekkige goed omvatten.

Het vervangen of crediteren van producten kan slechts gebeuren na onze goedkeuring en bezorgen van fotomateriaal en informatie betreffende het gebrekkig goed (foto mankement , foto serienummer product, SKU van het product en aankoopdatum) Claims dienen altijd eerst door ons geëvalueerd te worden